Marta Kurek-Stokowska

Marta Kurek-Stokowska. Architekt krajobrazu, grafik, absolwentka Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury. Laureatka konkursu o "Laur Rewitalizacji 2009" za pracę magisterską "Aleja Róż - rewaloryzacja osi śródmiejskiej Nowej Huty". Uczestnik międzynarodowego projektu 'New post-socialist city: Competitive and Attractive'. Nowohucianka, zaangażowana w lokalne projekty społeczne i ekologiczne.

Interesujące?

Więcej o mnie:
artykuł - CUBS MEN'S MAGAZINE

Curriculum vitae